Rosegården Teaterhus

”Kultur er ikke noe en kan ha, men en prosess en kan delta i.”

Rosegården Teaterhus er et kulturbygg for Sørlandets teateramatører og amatørteatergrupper. Gruppene engasjerer teaterentusiaster fra fem år til aktive pensjonister. Rosegården skal tjene amatørteatervirksomheten på en mest mulig allsidig måte og fremme kulturinteressen generelt.

 

Bygget er et flott eksempel på funkisstilen og sto ferdig i 1948. Det var opprinnelig margarinfabrikk. Da NRK kjøpte bygget i 1984, var det Rosetobakk som ble produsert her. Kristiansand kommune leide bygget fra NRK og lot teateramatørene bruke det. I 12 år ble det produsert forestillinger her mens huset sto og forfalt. Først i 1997 vedtok bystyret å restaurere bygget og gi Foreningen Rosegården Teaterhus en leieavtale på 20 år. 16. mars 2000 ble huset offisielt åpnet igjen, og Kristiansand hadde fått et nytt kulturhus på over 2000 m2.

Huset er hjertet i Foreningen Rosegården Teaterhus, som er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Sørlandet. Det driftes av et styre som består av representanter fra gruppene. Vi har tilsatt en daglig leder og en fylkeskontakt, begge på deltid, og mye av utviklingen av huset skjer på dugnad. Kristiansand kommune gir et årlig bidrag til driften av huset, og Vest-Agder fylkeskommune bidrar til fylkesomfattende aktiviteter, som for eksempel teaterrelaterte kurs.
Kommer mer........

Rosegårdens undergrupper

Styret for Rosegården Teaterhus har laget 4 undergrupper for å hjelpe med driften. Disse 4 er Lys og lyd, Kaféen, Rosekurs og Kostymelageret. Gruppene skal bistå medlemsgruppene og brukerne av Rosegården.

Rosekurs

Rosekurs ble dannet for å koordinere og å lage kurs innen alle felt innen teater! Det være seg stemmebruk, lysteknikk, sminke eller PR. I 2005 overtok Rosegården ansvaret fra Amatørteaterrådet Vest-Agder som et samlingspunkt for teateramatører i Vest-Agder. Det ble opprettet en 20% stilling som kurskoordinator for å betjene medlemmene. Kurskoordinatoren skal også være bindeleddet mellom Norsk Teaterråd og teatergruppene i Vest-Agder.

Rosegården Teaterkostymer

Kostymer har lenge vært lagret på de forskjelligste vis under forskjellige tilstander. Da Rosegården ble pusset opp på slutten av 1999, ble det satt av et større rom med tanke på et stort felles kostymelager. Men det var ikke før i 2005 at det endelig fantes ressurser til å klargjøre rommet. Da ble det også bygd ei systue i tilknytning til kostymelageret.'

Flere gamle kostymelagre ble tømt. Kostymene ble rengjort og registret før de kunne flyttes inn i det nye lageret.

Pr. januar 2010 har kostymelageret over 6000 kostymer. Disse tas vare på av en egen gruppe under ledelse av Guri Paulen. Medlemsgrupper som har donert kostymene sine til kostymelageret kan vederlagsfritt bruke det som finnes i lageret. De betaler kun for rengjøring/rens av brukte kostymer. I tillegg leies kostymer ut til alt fra filmer, som Yohan barnevandrer, og til privatpersoner som trenger et kostyme.

Rosegården Lys og Lyd

Etter den store renoveringen av Rosegården i 1999-2000 og det ble spilt forestillinger på huset igjen, så vi at den største enkeltutgiften for gruppene var utgifter til lys og lyd. Det ble derfor besluttet å prøve å skaffe midler for å kjøpe inn et lysanlegg til scenen. Med hjelp av noen gode sponsorer, en velvillig leverandør og et større lån, ble det i 2001 kjøpt inn et lysanlegg for å dekke de fleste behov på scenen.

Flygel

Takket være midler fra Zernichow-Loss legat og et glimrende tilbud fra Sællman W eftf., har Rosegården gleden av å eie et stort flygel. Det står til bruk på scenen og er blitt lovprist av bl.a. Tellef Juva og Egil Kapstad.

Rosegården Kafé

I hjertet av Rosegården ligger det rommet som brukes til kafé og foaje. Her er det innredet til en enkel kafé som kan brukes før og under forestillinger. Medlemsgruppene kan velge å selv å stå for kaféen i forbindelse forestillinger, eller overlate dette til kafégruppa. Når ikkemedlemmer leier scenen, har kafégruppa fortrinnsrett til salg.